ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsยุทธพัฒน์, ศรีกุม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตัน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ผลของการใช้โปรแกรมเกม, ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษา, ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตัน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/965
Citation Key965
ไฟล์แนบ: