แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Primary tabs

Titleแนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียนตามระบบ PDCA ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsวิลาวัณย์, ประสานจิตร
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการศึกษาพิเศษ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsระบบ PDCA, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, แนวทางการบริหารงานอนามัยโรงเรียน, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก65.93 KB
บทคัดย่อ68.94 KB
สารบัญ104.84 KB
บทที่ 1190.54 KB
บทที่ 21.75 MB
บทที่ 3138.67 KB
บทที่ 41.18 MB
บทที่ 5208.01 KB
บรรณานุกรม163.84 KB
ภาคผนวก774.71 KB