การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsปวริศา, เกษมสุข
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาทักษะการพูด, การสื่อสารของบุคคลากรสายสนับสนุน, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก81.77 KB
บทคัดย่อ170.78 KB
สารบัญ117.33 KB
บทที่1145.96 KB
บทที่2442.91 KB
บทที่3251.94 KB
บทที่4294.97 KB
บทที่5129.52 KB
บรรณานุกรม166.98 KB
ภาคผนวก941.56 KB